30.4 C
Tehran, IR
امروز : شنبه - ساعت : 02:03
آشنایی با اعداد روی کیسه خواب همه ما اعداد و دماهای مختلفی که روی کیسه خواب ها نوشته شده را دیده ایم. اما این دما ها به چه معنا هستند و چطور محاسبه می شوند؟ برای خرید کیسه خواب کدام...
پایین آمدن از کوه برای خیلی از کوهنوردان خوشایند نیست.چرا که معمولا خسته هستید و یک مسیر طولانی و سرازیری در مقابلتان است. مهمترین نکته در پایین آمدن درست از کوه که قبلا بایست به آن پرداخته شود تقویت...
بادهای کوهستان و تاثیر آن ها بر کوهنوردی سامانه بادهای شبانه روزی اﺷﺎره شاید برای ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﻮهﻧﻮردان ﺗﺼﻮر ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮي ﺑﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران، ﺑﺮف و ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ...
مهمترین نکته در ارتباط با هواشناسی کوهستان این مهم است که بدانیم : کوهستان آب و هوای خودش را می سازد. برای دست یابی به قدرت تشخیص و پیش بینی وضعیت آب و هوایی در کوهستان ما ناگزیریم که انواع...

آخرین نوشته ها

بیشترین بازدید

- Advertisement -

آخرین مطالب

محبوب

فروشگاه کوه نوردی

|

تجهیزات کوه نوردی

|

کوه نوردی


سایت ساز