گروه بولین یوسیمیتی Yosemite Bowline

0
5607
گره بولین
گره بولین

(Yosemite Bowline)
(بولین یوسمیتی)

گره بولین
گره بولین

طبقه بندی: گره های حلقه دار

بولین یوسمیتی گره ای حلقه ای با امنیت بهتر نسبت به بولین معمولی است.
این گره با ته طناب که آزاد است دور یک حلقه زده میشود.
این گره را میتوان مانند بولین دوبل اعمال کرد
برای اتصال طناب به هارنس هشت تعقیب خیلی رواج دارد ،چون به طور گسترده تری شناخته شده است ،در حالی که بولین یوسمیتی با قابلیت انعطاف پذیری گره آن را به عنوان یک گره اتصال دهنده مناسب تر تبدیل کرده است.
مزایای این گره که پیشنهاد میشود به جای هشت تعقیب استفاده شود .
عبارتند از:
به راحتی زده میشود ودر هنگام خیس شدن و یخ زدن ساده تر باز میشود، بازرسی آسان و یک گره قوی برای اتصال است.
هشدار:
اشتباه زدن این گره میتواند موجب آسیب دیدگی و مرگ شود برای زدن این گره از یک مربی کمک بگیرید.
ساختار:
بولین یوسمیتی مشترک بین بولین و شکل گره هشت میباشد.
این گره را میتوان با تغییرات دیگر به بولین دوبل اعمال کرد.
قدرت/قابلیت اطمینان:
با توجه به نوع و زدن گره بولین یوسمیتی امنیت بیشتری دارد و مانع از ریسک باز شدن گره میشود.
برای ایمنی بیشتر این گره توصیه میشود در آخر از گره خفت دوبل (Duble Overhand)
استفاده شود.
این گره نه تنها به جلوگیری از شکست گره اولیه کمک میکند بلکه به عنوان یک گره امنیتی ثانویه عمل میکند.

گره بولین
گره بولین

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

11 + 4 =