گره هشت مرگ آفرین!

0
8189
اشتباه مرگ آفرین
اشتباه مرگ آفرین

گره هشت دولایی که با نام “اشتباه مرگبار” نیز شناخته میشود

هشت مرگ آفرین
 • گره فوق سوابق اثبات شده ایی در قتل سنگنوردان دارد. این گره هنگام وارد شدن بارهایی که هنگام فرود به راحتی ایجاد میشوند بصورت روتین واژگون میشود.
 • اما چرا هنوز هم بعد از سالها حادثه که عدم کارایی آنرا نشان میدهد باز از آن استفاده میشود؟
  گره هشت دولا و گره هشت تعقیب دوسرطناب دو گره متفاوت اند که اولی گره اشتباه مرگبار است و دومی برای فرود قوی و مناسب است.
 • این مسئله خیلی مهم است و در فرودهای بلند در دره ها اگر به آن توجه نشود نتیجه فاجعه آمیز و مرگبار خواهد بود.

راه حل ها (Solutions)

گره هشت تعقیب دو سرطناب که به” گره مسطح” هم معروف است

 • از مزایای آن حجم کم که هنگام کشیدن شدن احتمال گیر کردن آن به شکافها یا عوارض کمتر است.
  بسیار محکم است. ما نمیتوانیم نیرو کافی برای گسست این گره ایجاد کنیم.

  گره هشت مسطح
  گره هشت مسطح
 • مانند هر گره دیگری این گره نیز باید برای اینکه ایمن باشد “مرتب و محکم” باشد. بعد از بستن گره هر ۴ رشته آن باید بطور جداگانه سفت شود.
  یک دنباله ۱۵ سانتیمتری باید برای گره بگذارید. از آنجاییکه این گره بخاطر طرح و شکلی که دارد نمیتواند واژگون شود دنبال کردن همان خط سیر گره هشت تعقیب که به هارنس خود میزنیم منطقی است. دنباله ۱۵ سانتیمتری روی یک گره مرتب و محکم کافی است.
 • اضافه گردن یک گره “بکاپ” به هر یک از دنباله ها احتمال گیر کردن طناب را بسیار بالا میربد و با توجه به توان گره اصلی کاملا غیر ضروری است.گره خفت دولای مسطح
 • سهولت و سرعت زدن گره، بویژه با دستکشهای ضخیم زمستانی
 •  حجم کم که هنگام کشیدن شدن احتمال گیر کردن آن به شکافها یا عوارض کمتر است.
 • سهولت باز کردن آن حتی بعد از چندین فرود از دیواره

  گره خفت دولا
  گره خفت دولا
 •  گره خفت دولا واژه گون نمیشود مگر اینکه بار وارده به آن حداقل از ۶۳۵ کیلوگرم فراتر رود باری که خیلی بیشتر از میزانی است که یک سنگنورد میتواند در یک فرود به طناب وارد کند.
 • مانند هر گره دیگری این گره نیز باید برای اینکه ایمن باشد مرتب و محکم باشد. بعد از بستن گره هر ۴ رشته آن باید بطور جداگانه سفت شود.
 • یک دنباله ۳۰ سانتیمتری باید برای گره بگذارید.
 • UIAA توصیه میکند تفاوت قطرها بین ۳ میلیمتر باشد که در طنابهای مدرن (اغلب نازک) امروزی تمکین به این میزان تفاوت قطر آسان است. اگر از طناب نازکی استفاده میکنید حتماً یک گره سردست با طناب نازکتر روی طناب ضخیمتر بزنید و آنرا کاملا به گره سردست دولای تخت چفت و محکم کنید.

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

3 − 2 =