روز ملی یوز پلنگ آسیایی

0
4003
Austrian photographer Brunner waited patiently while on a safari to Kenya and captured this photo of a mother cheetah guarding her young cubs. Nikon N90; 600mm lens; settings not recorded; Fujichrome Velvia film.

کارگروه حفظ محیط کوهستان باشگاه آزادگان مشهد به مناسبت روز ملی یوز پلنگ آسیایی برگزار میکند:
کارگاه نیم روزه تصویر سازی و رنگ آمیزی کودکان ۵ تا ۱۲-  ۹ شهریور ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

4 × 5 =