فروشگاه تجهیزات کوه نوردی

روز ملی یوز پلنگ آسیایی

0
1623
Austrian photographer Brunner waited patiently while on a safari to Kenya and captured this photo of a mother cheetah guarding her young cubs. Nikon N90; 600mm lens; settings not recorded; Fujichrome Velvia film.

کارگروه حفظ محیط کوهستان باشگاه آزادگان مشهد به مناسبت روز ملی یوز پلنگ آسیایی برگزار میکند:
کارگاه نیم روزه تصویر سازی و رنگ آمیزی کودکان 5 تا 12-  9 شهریور 1396

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

هشت + دو =