استفاده از ابزار stop جهت فرود

0
1012

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید