۵۰ اشتباه بزرگ در صعود(قسمت سوم)

0
2291
50 اشتباه در صعود

پنجاه اشتباه بزرگ در صعود عنوان مقاله ای از Laura Snider است که توسط آقای حمید شفقی به صورت آزاد ترجمه شده است و به بررسی پنجاه  اشتباه عمده در صعود که می تواند منجر به مرگ، سانحه، آسیب و یا حتی کندی صعود شود، می پردازد.

سعی ما بر این است که در طی ده قسمت به آن بپردازیم.

  • یازده: اعتماد کورکورانه به بولت ها

حتی یک بولت که شما بسیار به آن اعتماد دارید نیز ممکن است در یک سقوط بشکند یا از جای خود خارج شود. این مساله در مناطق پر رطوبت و حاشیه دریاها نیز بسیار حادتر می شود. در گزارشی که در سال ۲۰۰۹ توسط UIAA منتشر شد ابراز شد که ۱۰ تا ۲۰ درصد بولتها در مناطق مربوط در اثر یک نیروی ۱۱۲۵ پوندی می تواند از جا کنده شود. یک سقوط شدید می تواند نیرویی معادل ۲۶۰۰ پوند ایجاد کند.

  • دوازده: ایستادن در مسیر سقوط سنگ

معمولا در هنگام ریزش باران و یا بادهای شدید سنگهایی از بالای دیواره به سمت پایین می افتد. بارها شاهد بوده ام که دوستان سنگنورد در هنگام باران در قسمتهای پر ریزش مسیرهای سنگنوردی بدون کلاه ایستاده اند و بی خبر از اتفاقی که ممکن است بیفتد. ریزش باران می تواند خاک دور سنگها را شسته و آنها را سست کند.

  • سیزده: قرقره کردن طناب بر روی حلقه های ثابت نصب شده در کارگاهحلقه های ثابت نصب شده در کارگاه معمولا جوشکاری شده هستند و سطح آنها پستی و بلندیهای زیادی برای آسیب رساندن به طناب صعود شما دارد.این حلقه ها برای فرود مناسب هستند ولی اگر قرار باشد طنابی که زیر فشار وزن شما است روی آن حرکت کند، می توانند به طناب آسیب برسانند و حتی آن را از بین ببرند. حتما برای صعود قرقره کارابین همراه خود ببرید و از کارابین استفاده کنید.
  • چهارده: در هنگام صعود دیگران سکوت اختیار کنیدحرف زدن پای مسیرها و پرت کردن حواس صعود کننده می تواند برای او مشکلات زیادی به وجود آورد.
  • پانزده: رهاکردن حیوانات خانگی خود در پای مسیررها کردن حیوانات خانگی که مورد علاقه شما است در پای مسیر ممکن است برای سنگنوردان مشکل زیادی ایجاد کند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

شانزده − دو =