فروشگاه تجهیزات کوه نوردی

فرود سلف بیلی

0
200
روش فرود سلف بیلی
یکی از مطمین ترین راههای رسیدن به کارگاههای بعدی در فرودها یا رسیدن به نقطه ریبلی استفاده از روش فرود سلف بیلی است که در این روش شما یک سر طناب را به خود متصل میکنید با استفاده از گره هشت یا بولین و سر دیگر را بعد از عبور از حلقه یا حلقه های کارگاه به ابزار فرود خود متصل میکنید. در این روش شما با توجه به فیکس بودن یک سر طناب بر روی بدن خود.  فرود می روید و به ازای هر یک متر طناب که از داخل ابزار فرود شما عبور داده می شود شما فقط نیم متر فرود می روید و در انتهای فرود طناب شما به صورت مساوی در وسط قرار گرفته است

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

نه + 19 =