ابزارها و تجهیزات دره نوردی (قسمت هشتم ) سوت

0
5049
سوت در دره نوردی کوه پلاس

سوت و اهمیت آن در دره نوردی

سوت( (Whistleابزاری برای تولید صدا است. سوت نوعی ساز بادی ساده محسوب میشود که بوسیله دھان و یا ھوای فشرده دیگری نواخته میشود.
تاریخچه:
در سالیان دور سوت در چین باستان و مغولستان به عنوان وسیله اعلام خطر حمله دشمن مورد استفاده قرار می گرفته است. نوعی از سوت در مصر باستان به وسیله پاپیروس ساخته میشده است. اھمیت سوت وقتی مشخص شد که در قرن نوزدھم از این وسیله در پلیس انگلستان و ھمچنین در میادین ورزشی این کشور استفاده شد.
انواع سوت:
برحسب کاربرد و اندازه، سوتھا انواع گوناگونی دارند. سوتھای نظامی و با کاربری در ارتش و پلیس و…،سوت ھای ورزشی که از انواع کوچک آن شمرده میشوند و با دھان نواخته میشوند. در مقابل سوتھای بسیار بزرگ کشتیھا، کارخانجات و قطارھا و…که به وسیله نیروی بخار و سایر مولد ھا به صدا در میآیند. سوت ھا به لحاظ ساختار می توانند فلزی،پلاستیکی و یا چوبی باشند. سوت ھای ورزشی در دو نوع تیله دار و بدون تیله موجود می باشند که در ورزش ھای آبی نوع بدون تیله آن کاربرد دارد. ھمانطور که در بالا اشاره شد سوت ھا در ھر مدل و ھر ساختاری تولید کننده صدا می باشند و واحد میزان شدت صوت و صدا یا unit intensity noise and Sound دسی بل ((Decibelمی باشد. ھر ١٠دسی بل یک بل است و بر گرفته از نام آشنای الکساندر گراھام بل مخترع بنام تلفن و متخصص فقید فیزولوژی صدا می باشد. پس انواع سوت ھا صدایی با واحد دسی بل تولید می کنند و در سوت ھای تولیدی برخی شرکت ھای تولید کننده در قسمت مشخصات فنی سوت مورد نظر به میزان صدای خروجی که ھمان Desibel می باشد اشاره شده است. بعضی از شرکت ھای تولید کننده سوت ھای ورزشی عبارتند از: Korda,Imlay Canyon gear،Acme,Fox,Cyclone,Tornado,Thunderer

سوت دره نوردی کوه پلاس

کاربرد سوت در دره نوردی:
از اھمیت سوت در دره نوردی ھر چقدر بگوییم کم گفته ایم! ھمراه داشتن یک سوت مناسب در یک برنامه دره نوردی می تواند از خیلی اتفاقات و حوادث جلوگیری کند. ھمچنین در سرعت عمل و ایجاد یک سیستم شنیداری بسیار موثر می باشد. مناسب ترین سوت مخصوص دره نوردی در حدود ٩٠-١١۵ دسی بل باید قدرت صدا داشته باشد. صدای سوتی با قدرت خروجی ١١۵ دسی بل از فاصله تقریبی ١۵٠٠-١٧٠٠ متری شنیده می شود. این فاصله و شنیدن صدای سوت به نوع دمیدن به سوت و ھمچنین شرایط حاکم بر منطقه متغییر می باشد. این سوت ھا فاقد ھرگونه جسم داخلی (تیله پلاستیکی یا فلزی) می باشند و قابلیت استفاده در محیط آغشته در آب و شرایط مرطوب و سایر شرایط حاکم بر دره را دارند. از اھمیت ھمراه داشتن سوت در دره نوردی می توان به فرود نفر اول و ھماھنگی و ارتباط و با نفرات دیگر و مدیریت کارگاه و طناب نام برد. ھمچنین در عملیات جستجو و نجات از ملزومات اصلی و بسیار کاربردی می باشد. از دیگر موارد استفاده از سوت می توان به اھمیت بالای آن در حین گم شدن در طبیعت و کوھستان و بقا در طبیعت اشاره کرد. در لحظاتی که در معرض خطر حمله حیوانات درنده ھستیم می توانیم از سوت و صدای آن برای ایجاد ترس و دور شدن حیوانات درنده استفاده کرد. حلقه اتصال سوت به بدن ھم اھمیت بسیار زیادی دارد چنانچه سوت باید در دسترس و نزدیک دھان و گردن قرار بگیرد تا در شرایط اضطراری بتوان به سھولت از آن استفاده کرد.

 

نکته: ھرگز در موارد غیر ضروری نباید از سوت استفاده کرد! از دلایل این امر می توان به آلودگی صوتی،ایجاد مزاحمت برای افراد و گرفتن تمرکز لازم در کار فنی،احتمال بر قراری ارتباط شنیداری اشتباه و غیر ضروری و پیامد ھای ناگوار آن! ھمچنین باعث ایجاد ترس و وحشت در جانوران به ویژه پرندگان و خزندگان اشاره کرد. سوت را به جرات می توان جزو ملزومات اصلی ست یک دره نورد نام برد.
کلام آخر: اھمیت بالای یک وسیله ساده در حین استفاده کاربردی از آن در شرایط خاص خودش مشخص می شود پس ھمیشه به یاد داشته باشیم که ساده ترین وسایل شاید بتوانند ضامن ادامه حیات و روند زندگی در شرایط سخت و دشوار باشند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

نه − پنج =