گره سنگ یا StoneKnot

0
5263
خطا در زدن گره سنگ یا StoneKnot
گره سنگ یا StoneKnot

خطایی که ممکن است در هنگام زدن گره سنگ یا StoneKnot پیش آید :

 همانطو ریکه می دانید این گره در نزدیکترین نقطه به کارگاه و برای فرود گره سنگ یا stoneknotد روی طناب زده می شود و موجب تفکیک شدن طناب بصورت دولا شده  به صورتیکه می توان روی هر دو رشته طناب بصورت مستقل فرود آمد. مزیتِ استفاده از طناب بصورت دولا  و گره استون نات ، این اجازه را به دره نوردان می دهد که در حالیکه یکی از آنان در حال فرود است نفر بعدی در کارگاه قرار بگیرد و خود را برای فرود آماده نماید و این یعنی افزایش سرعت در پیمایش درّه ها!…به همین دلیل به این گره  سلاح سری دره نوردان می گویند.

بر روی طنابی که این نوع از گره زده شده است درّه نوردانِ سنگین وزن در صورت تمایل خودشان ، می توانند بر روی دو رشته و بصورت دوبل فرود بروند.

برای اتمام و تکمیل این نوع از گره ترجیحاً استفاده از کارابین های William و بطور کلی کارابین های دهانه گشاد توصیه می شود. استفاده از کارابین های کوچک گرچه منعی ندارد اما زدن گره را کمی نامرتب جلوه خواهد داد.

در زمان زدن کارابین به گره رعایت نکته مهمی ضروری است که در شکل به وضوح توضیح داده شده است و عدم رعایت آن پیامدهای مرگباری به دنبال خواهد داشت.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

1 + 18 =