معرفی ساده سیستم های بالا کشی

0
5419

 

شرح ساده سیستمها و نیروها در بالاکشی

 

شرح ساده سیستمها و نیروها در بالاکشی

جمع آوری و ترجمه: سلمان محمدی

تنها زمانی وبلاگ بالاکشی کلمه ۱:۱ است که آنرا مستقیم به طرف بالا بکشید. به شکل زیر نگاه کنید:

با عبور طناب از کارگاه و تغییر مسیر کشش بهیچوجه  نیروی لازم برای وبلاگ بالاکشی کلمه کاهش پیدا نمیکند. با اینکار تنها نیروی وارده به کارگاه دو برابر وزن بار میشود. و عملا با احتساب اصطکاک موجود در ابزار مستقر در کارگاه و طناب نیروی مورد نیازتان برای وبلاگ بالاکشی کلمه حتی بزرگتر از وزن اصلی بار یا نفر خواهد بود. به شکل زیر نگاه کنید:

برای اینکه نیروی لازم برای وبلاگ بالاکشی کلمه نصف شود باید تغییر مسیر طناب یا قرقره روی بار باشد نه کارگاه:

به شکل زیر نگاه کنید:

در این حالت فشار وارده به کارگاه هم معادل وزن خود بار خواهد بود.

اگر برای این سیستم تغییر مسیر روی کارگاه نصب کنید بار وارده به کارگاه معادل ۵/۱ برابر وزن بار خواهد بود.

منبع: ویدئوی آموزشی

 Anchor Loading – Mechanical Advantage and Friction

 سایت:

https://canyonsandcrags.com/videos/anchor-loading/

در بسیاری موارد بالاکشی یک امدادگر/یا مصدوم آخرین گزینه است چون غلبه بر جاذبه زمین نسبت به پائین دادن مصدوم تلاش بیشتری می طلبد. بدین معنی که مطمئناً مواقعی هست که بالاکشی نسبت به پائین دادن گزینه بهتری است. از جمله وقتی با بالاکشی مسافت کوتاهی موجب اجتناب از  پائین دادن مصدوم برای یک مسافت باشد یا طناب کافی برای رسیدن به پای کار امن نداریم یا وقتی خطرات بیشتر در پائین دست وجود دارد تنها راه خروج بالای سرمان است یا ارتباط با صمدوم سخت است و …   بالاکشی انجام میدهیم.

مزیت مکانیکی

واژه “مزیت مکانیکی” مقیاسی است برای تعیین میزان افزایش نیرویی که شما در بالاکشیدن به سیستم طناب و قرقره میدهید. برای مثال بدون مزیت مکانیکی برای بالا کشیدن یک وزن ۱۰۰ کیلویی ۱۰۰ کیلو نیرو وارد کنید. این وضعیت مزیت مکانیکی “۱:۱” (یک به یک) است زیرا هر واحد نیرویی  که به سیستم میدهید همان مقدار نیرو را به شما میدهد.

اما در سیستم مزیت مکانیکی “۳:۱”  هر واحد نیرو که به سیستم میدهید (مثلا یک کیلوگرم)، سیستم سه برابر آنرا به شما خواهد داد. یک سیستم ۳:۱ به شما امکان میدهدی یک وزن ۱۰۰ کیلویی را با نیروی ۳۳٫۳ کیلویی بالا بیاورید. (البته بدلیل وجود اصطکاک مقدار نیریو مورد نیاز کمی بیش از این خواهد بود).

سایت RopeRescueTraining.com جزئیات وبلاگ سیستمها کلمه ی ۱:۱، ۲:۱، ۳:۱، ۴:۱، ۵:۱، ۶:۱، و ۹:۱ را در زیر ارائه کرده است هرچند امدادگرها اغلب از وبلاگ سیستمها کلمه ی ۱:۱، ۳:۱، ۵:۱ و گاهی از سیستم ۹:۱ استفاده میکنند.

بحث بالاکشی  توضیح میدهد که “مزیت مکانیکی” مقیاسی است برای چگونگی افزایش مقدار نیروی ورودی به سیستم قرقره و طناب شما. در این مطلب چند اصطلاح مربوط به مزیت مکانیکی توضیح داده میشود. در صفحات بعدی روش محاسبه مزیت مکانیکی را توضیح خواهیم داد.

مزیت مکانیکی یک سیستم را بصورت یک نسبت با استفاده از دو نقطه(:) نشان میدهیم. برای مثال سیستم ۱:۲ یا ۳:۱ که بدین شکل تلفظ میشوند: “دو به یک” و “سه به یک”. عدد اول نماینده نیروی موجود در بار و عدد دوم نماینده نیرویی است که امدادگر(ها) با آن طناب را میکشند. برای مثال در استفاده از سیستم ۳:۱ (سه به یک) امدادگر برای “هر ۳ کیلو بار” “یک کیلو” را نگه خواهد داشت(یعنی برای بالاکشید سه کیلو بار معادل یک کیلو کار خواهد کرد). این بدین معنی است که امدادگر برای بالا کشیدن یک وزن ۳۰ کیلویی کاری معادل ۱۰ کیلو انجام خواهد داد.

در این مطلب توضیح خواهیم داد که برای مزیت های مکانیکی مختلف چه سیستمی را دایر کنیم:

  • سیستم ۱:۱
  • سیستم ۲:۱
  • سیستم ۳:۱
  • سیستم ۴:۱
  • سیستم ۵:۱
  • سیستم ۶:۱
  • سیستم ۹:۱

وبلاگ ساده کلمه ، مرکب، مختلط(پیچیده)

وبلاگ سیستمها کلمه ی مزیت مکانیکی میتوانند به یکی از اشکال وبلاگ ساده کلمه ، مرکب، یا مختلط (پیچیده) باشند.

  • سیستم وبلاگ ساده کلمه : طناب بین قرقره های کارگاه و بار حرکت میکند و تمام قرقره هایی که حرکت میکنند (بعبارت دیگر قرقره های متحرک) با با بار سرعت وجهت یکسان دارند.
  • سیستم مرکب: یک سیستم وبلاگ ساده کلمه سیستم وبلاگ ساده کلمه دیگر را میکشد و بعضی از قرقره های متحرک سرعتشان با سرعت بار متفاوت است.
  • سیستم مختلط(پیچیده): سیستمی است مزیت مکانیکی که با تعریف سیستم ساده و مرکب همخوانی ندارند. وبلاگ سیستمها کلمه ی مختلط معمولا قرقره های متحرکی دارند که در خلاف جهت حرکت بار حرکت میکنند. این سیستمها خیلی کم توسط امدادگرها استفاده میشوند.

امتحان کنید.

خطری ندارد.

 

سیستم ۱:۱

اینکه بگوییم سیستم ۱:۱ مزیت مکانیکی دارد کمی غلط است چون مزیت مکانیکی ندارد. برای هر واحد جرم که بالا میکشید باید به همان مقدار نیرو وارد کنید. و اگر طناب از قرقره ها یا عوارض طبیعی زمخت حرکت کند حتی مجبورید بدلیل وجود اصطکاک نیروی بیشتری نسبت به خود جرم بار مصرف کنید. بدین معنی که مواقعی هست که سیستم ۱:۱ گزینه خوبی هست. شامل مواقعی که بار زیاد سنگین نیست (مثلا وقتی امدادگر مصدوم را در یک سطح کم شیب بالا میکشد یا خود مصدوم میتواند هنگام بالاکشی کمک کند) یا وقتی نیروی کافی برای بالا کشیدن داشته باشید.

قرقره های تغییر جهت

همانطور که در تصویر میبینید میتوان یک قرقره تغییر جهت(change of direction=COD) به کارگاه اضافه کرد.

وقتی قرقره به کارگاه اضافه شود مزیت مکانیکی تغییر نمیکند (در واقع قرقره بدلیل اصطکاکی که ایجاد میکند مزیت مکانیکی را کمی کاهش میدهد)، اما قرقره تغییر جهت  به شما اجازه میدهد جهت متفاوتی برای کشیدن بار داشته باشید. تفاوت جهت به این دلیل که به امدادگران امکان میدهد جهت کشش را روی به شیب انتخاب کنند یا فضای بیشتری برای کار داشته باشند و در عوارض طبیعی ایمن تر، … کار کنند میتواند مزیت داشته باشد.

در قسمت فیزیک[۱] توضیح داده شده است که قرقره تغییر جهت میتواند بار وارده بر روی کارگاه را افزایش دهد.

ابزار کنترل حرکت

سیستمهایی که در بالا ذکر شد کار میکنند اما نمیتوانند از “تست بدنام سوت” نجات پیدا کنند. برای افزایش ایمنی اغلب یک “ابزار کنترل حرکت” به قرقره نزدیک کارگاه اضافه میکنند. چون امدادگرها هنگام بالاکشی “حرکت” یاجاد میکنند ابزار کنترل حرکت مثل یک ضامن چرخ دنده یکطرفه عمل میکند و از اتلاف کار انجام شده جلوگیری میکند.

ساده ترین ابزار کنترل حرکت نصب پروسیک به طرف بار قرقره است.

اگر قرقره ایی که کاور کناری “محافظ پروسیک”  داشته باشد برای جلوگیری از مکیده شدن پروسیک به داخل قرقره هنگام بالاکشی مطمئن تر خواهد بود.

اگر امدادگرها طناب را رها کنند (یا بقول ضرب المثلی یکی سوت را بزند یا رعد و برق بزند و همه زمین بخورند) پروسیک طناب را میگیرد و از افتاد بار جلوگیری میکند.

آپشن ابزارهای تخصصی یکطرفه هم هست که بدون نیاز به گره پروسیک  عملکرد کنترل حرکت را داشته باشد.

سیستم ۲:۱

در این قسمت مزیت مکانیکی سیستم ۲:۱ را شرح میدهیم. در یک سیستم ۲:۱ با نیرویی که تقریباً معادل نصف وزن بار است آنرا بالا میکشید.

سادگی

مزیت کلیدی سیستم ۲:۱ سادگی آن است زیرا فقط یک طناب و یک قرقره نیاز دارد (هرچند در سیستم ۲:۱ گاهی یک قرقره تغییر جهت هم برای بهبود جهت کشش و اضافه کردن ابزار یکطرفه به سیستم اضافه میشود). اشکال این سیستم در این است که این اضافات مزیت مکانیکی را زیاد افزایش نمیدهد. مورد دیگر اینکه باید قرقره را به نقطه اتصال بار (یا مصدوم) اضافه کنید یا اینکه سیستم را روی یک طناب ثانوی “سوار” کنید (بدین معنی که طناب سیستم بالاکشی غیر از طناب متصل به مصدوم خواهد بود) .

تصویر زیر سیستم ۲:۱ را بدون قرقره تغییر جهت نشان میدهد.

پیگیبک (سوار کردن سیستم روی طناب ثانوی)

این سیستم ثانوی قرقره تغییر جهت را نگه میدارد اما سیستم ۲:۱ روی طناب دیگری “سوار” میشود (در تصویر سیستم ۲:۱ که با طناب آبی رنگ ایجاد شده روی طناب زرد سوار شده).

مزیت استفاده از سیستم پیگیبک (که گاهی “پیگ ریگ” نامیده میشود) در این است که نیازی نیست قرقره به بار (که ممکن است از کارگاه خیلی دور هم باشد) متصل شود. این وضعیت امدادگر را قادر میسازد از طناب کمتری استفاده کند و هنگام بالاکشی احتمال گیر کردن قرقره به عوارض هم کمتر است.  اشکال سیستم پیگیبک هم در این است که کمی پیچیدگی دارد. سیستمهای پیگیبک هم مانند آنچه در بحث رست سیستمهای مزیت مکانیکی نیاز به “رست” کردن دارند.

سیستم ۲:۱ پیگیبک به آسانی با سیستم ۳:۱ اشتباه میشود. هر دو سیستم ساختار ظاهری  Z کلاسیک را دارند. اما توجه داشته باشید انتهای طناب در سیستم ۲:۱ به کارگاه متصل شده در حالیکه انتهای طناب در سیستم ۳:۱ به بار متصل است. چه انتهای طناب به  کارگاه متصل باشد چه به بار، تفاوت دقیقی بین سیستم های مزیت مکانیکی با اعداد زوج (مثل ۲:۱، ۴:۱، ۶:۱، …) و سیستمها با اعداد فرد (مثل ۱:۱، ۳:۱، ۵:۱، …)   وجود دارد. در تمام سیستمهایی که نسبت مزیت مکانیکی شان عدد زوج است انتهای طناب به  کارگاه متصل است.

۳:۱ سیستم مزیت مکانیکی کلاسیک است که توسط امدادگران استفاده میشود. این سیستم طناب کمتری نسبت به سیستم ۲:۱ (غیر پیگیبک) نیاز دارد و بشکل قابل قبولی ایجاد آن آسانتر است. دراین سیستم اضافه کردن ابزار یکطرفه هم آسان است و مقدار مزیت مکانیکی برای بالاکشی یک یا دو نفر نیز مناسب است و با چند پیچ و تاب  میتوان آنرا به راحتی به سیستم ۵:۱ تبدیل کرد.

 

سیستم Z (Z-Rig)

سیستمهای ۳:۱ اغلب بخاطر شکلی که دارند Z-rig (سیستم Z) نامیده میشوند. اما سیستم ۳:۱ را با سیستم ۲:۱ که شکلی مشابهی دارد و قرقره تغییر جهت دارد  یا سیستم ۲:۱ پیگیبک اشتبباه نکنید.

شکل زیر سیستمهای ۳:۱ با/بدون قرقره تغییر جهت را نشان میدهد.

ایجاد سیستم ۳:۱

برخی امدادگران در بخاطر سپردن سیستم ۳:۱ مشکل دارند. پروسه زیر بخاطر سپردن این سیستم را آسانتر خواهد کرد:

۱-    ابتدا یک سیستم ۱:۱ ایجاد کنید. طناب از بار می آید و از یک قرقره عبور میکند. به حد کافی آسان است.

۲-    حالا اگرطناب را رها خواهید کرد یک “پروسیک کنترل حرکت” (یا ابزار یکطرفه) اضافه کنید تا بار را نگه دارد. اگر تعداد امدادگرها کافی هست و میتوانید با این سیستم ۱:۱ مصدوم  را بالا بکشید سعی کنید با کمک هم این کار را انجام دهید. اغلب اوقات تنها کاری که باید انجام دهید نصب سیستم است.

۳-    اگر نمیتوانید با استفاده از سیستم ۱:۱ بالاکشی کنید یک پروسیک و قرقره “متحرک” اضافه کنید. ( دلیل “متحرک” خواندن آنها سرعت یکسان آنها با سرعت حرکت بار است.)

۴-    طنابی که از قرقره متحرک خارج شده را بکشید.

این رویکرد که اول یک سیستم ۱:۱ نصب کنید و بعد در صورت لزوم به آن پروسیک و قرقره متحرک اضافه کنید ایجاد سیستم ۳:۱ را ساده تر میکند.

رست کردن سیستم

با نگاهی به ۳:۱ در بالا میتوانید ببینید که سرآخر قرقره ها به هم خواهند رسید و سیستم قبل از رسیدن آنها به همدیگر نیاز به “رست” دارد:

۱-    بار را تا قبل از برخورد قرقره ها با یکدیگر بالا بکشید.

۲-    در حالیکه بار را نگه داشته اید پروسیک کنترل حرکت (ابزار یکطرفه) را تنظیم کنید و کشش را آرام آزاد کنید و از نگه داشتن بار توسط سیستم اطمینان حاصل کنید.

۳-    پروسیک را تا جائیکه ممکن است روی طناب بطرف بار پائین ببرسید.

۴-    بالاکشی را ادامه دهید.

روشن است که بزرگ بودن جا برای ایجاد سیستم  و رست آن مفید است. اگر در سسیستم ۳:۱ تنها ۳ متر بین قرقره ها فاصله باشد هر سه متر که بالاکشی نمائید باید سیستم را رست کنید و بار تنها۱ متر بالاتر خواهد آمد. اگر قرار باشد بار را ۳۰ متر بالا بکشید باید سیستم را ۳۰ بار رست کنید! همانطور که در شکل بعد نشان داده شده اگر جای کار محدود باشد نصب قرقره تغییر جهت در کارگاه اصلی و نصب سیستم در مکانی دیگر مفید خواهد بود.

 در سیستم فوق همانطور که در شکل نشان داده شده پروسیک کنترل حرکت میتواند روی قرقره تغییر جهت یا قرقره سمت راست باشد.

باید کار بدون مشکل پیش رود اما در شکل بالا تمرکز روی سیستم بالاکشی است و جزئیات مهمی مثل حمایت مستقل برای امدادگر و مصدوم و خودحمایت برای سه امدادگر و … نادیده گرفته شده.

سیستم ۴:۱

سیستمهای چهار به یک نسبت به سیستمهای ۳:۱ طرفدار کمی دارد. شاید دلیلش نیاز  آن به قرقره اضافی باشد که در مقابل مقدار کمی که به مزیت مکانیکی اضافه میکند قابل توجه نیست. اما وقتی روش سوار کردن یک سیستم ۲:۱ روی یک سیستم ۲:۱ و تبدیل آن به سیستم ۴:۱ را یاد بگیرد در سایه آن روش اضافه کردن یک سیستم ۲:۱ به یس سیستم ۳:۱ و ایجاد یک سیستم ۶:۱ (که آن هم زیاد طرفدار ندارد اما اگر اهل بالماسکه باشید ارزش دانستنش را دارد) را یاد خواهید گرفت و همینطور روش سوار کردن یک سیستم ۳:۱ روی یک سیستم ۳:۱ و ایجاد یک سیستم ۹:۱ را خواهید دانست.

سیستمهایی که تا حالا دیدیم (مثل ۱:۱، ۲:۱ و ۳:۱) همه سیستمهای ساده ایی هستند. سیستم ۴:۱ را هم میتوان هم ساده درست کرد هم مرکب.

سیستم ۴:۱ ساده

ساخت سیستم ۴:۱ ساده از کارگاه شروع میشود و طناب قرقره روی بار عبور میکند و به کارگاه میرود و دو باره به بار برمیگردد. این سیستم طناب کشی بلندی است که طناب چند بار میرود و بر میگردد. چون سیستم ۴:۱ ساده ۴ رشته طناب لازم دارد تا از کارگاه به بار برود معمولا بصورت یک پیگیبک ایجاد میشود مگر اینکه بار به کارگاه خیلی نزدیک باشد.

تصویر زیر سیستم  ۴:۱ بدون/با قرقره تغییر جهت را نشان میدهد.

(ایجاد خیلی از سیستمها را در این وبسایت با حذف کااربینها ساده سازی کرده ایم تا درک اصول ساخت سیستم بالاکشی آسانتر شود. برای مثال قرقره هایی که در سیستمهای بالا نشان داده شده به با کارابین به صفحه تقسیم وصل خواهند شد.)

سیستم ۴:۱ مرکب

واژه ساده و مرکب گیج کننده است چون افرادی میبینند ۴:۱ مرکب ساده تر از ۴:۱ ساده است. پس این حرفها بیشتر واژه هستند.

سیستم ۴:۱ مرکب یک سیستم ۲: است که به اناهای یک سیستم ۲:۱ متصل شده. در این سیستم دوم میتوانید سیستم۲:۱ سبز را که به سیستم ۲:۱ آبی ضمیمه شده را ببینید. پس موضوع و معنای این اصطلاحات در اصل ترکیب کردن مزیت مکانیکی است.

وقتتی سیستمها مثل این روی هم سوار میشوند (یا بعبارت دیگر ترکیب میشوند) با ضرب کردن دو سیستم مکانیگی مزیت مکانیکی را تعیین میکنید. در این مثال مزیت ۴:۱  است چون دو تا سیستم ۲:۱ داریم. اگر یک ۲:۱ را روی یک ۳:۱ سوار کنیم (یا یک ۳:۱ را روی یک ۲:۱) یک سیستم مرکب ۶:۱ خواهیم داشت.

امتحانش کنید.

خطری ندارد.

سیستمهای مزیت مکانیکیپنج به یک را هم میتوان بصورت ساده یا پیچیده درست کرد. دو تصویر اول این قسمت روش ایجاد هر دو نوع سیستم را نشان میدهند. دو تصویر بعدی هم روش تبدیل سیستم ۳:۱ به ۵:۱ را نشان میدهد. اگر سیستم ۳:۱ بسازید و نیوری کافی برای بالاکشی ندارید این سیستم کارآمد خواهد بود. تصویر آخر این قسمت روش ساخت سیستم ۵:۱ بصورت طناب کشی را نسان میدهد.

عیب سیستم با مزیت مکانیکی ۵:۱ یا بالاتر این است که باید برای یک مسافت کوتاه   مقدار زیادی طناب بکشید. حتی اگر با استفاده از یک ۵:۱ فقط ۶ متر باید بالاکشی کنید باید ۳۰ متر تمام طناب بکشید (و شاید به دفعات زیاد هم سیستم را باید رست کنید).

سیستم ۵:۱ ساده

شاید به خاطر سپردن این سیستم ساده نباشد، اما تصویر چینش ساده یک سیستم ۵:۱ ساده را نشان میدهد.

یادتان باشد در سیستم های “فرد” (مثل ۱:، ۳:۱، ۵:۱، …) همانطور که در این سیستم ۵:۱ نشان داده شده انتهای طناب به بار متصل است.

سیستم ۵:۱ پیچیده

مانند همین سیستم، سیستمهای پیچیده معمولا حداقل یک قرقره دارند که در خلاف جهت حرکت بار حرکت میکند.

سیستم ۵:۱ از سیستم ۳:۱

اگر قبلا یک سیستم ۳:۱ درست کرده اید که قرقره تغییر جهت دارد میتوانید با اضافه کردن یک قرقره دیگر به بار (قرقره قرمز رنگ نشان داده شده در تصویر) یک سیستم ۵:۱ ساده درست کنید.

وقتی جایی لازم بود مقدار کمی مزیت مکانیکی بیشتری داشته باشید این کار زیرکانه و مفید خواهد بود(هرچند ممکن است برای حفظ جهت کشش باز هم به یک قرقره تغییر جهت دیگر احتیاج پیدا کنید).

اگر قرقره قرمز را تنها به بالای قرقره طلایی جابجا کنید (همانطور که در شکا نشان داده شده)  میتوانید یک ۹: مرکب درست کنید.

سیستم ۵:۱ پیچیده از سیستم ۳:۱

میتوانید سیستم ۳:۱ را با پیچیدگی ذاتی که دارد با اضافه کردن یک پروسیک و یک قرقره در نزدیکی کارگاه به یک سیستم ۵:۱ پیچیده تبدیل کنید.

سیستم ۵:۱ ساده با طناب کشی

منظور از واژه “طناب کشی” عبور دادن طناب از دیگر قسمتهاست. این مثال روش ساخت سیستم ۵:۱ با طناب کشی را نسان میدهد که در آن از دو قرقره دوتایی استفاده شده (که یکی از دارای یک حلقه اتصال است-زائده کوچک روی قرقره).

علیرغم پیچیدگی ظاهر، این سیستم یک سیستم مزیت مکان “ساده” است.

هر چند کمتر از این سیستم استفاده میشود، سیستمهای مزیت مکانیکی ۶:۱ میتواند به دو شکل ساده و مرکب ایجاد شود. سیتمهای ۶:۱ ساده زیاد کاربردی نیستند، چون ۵ قرقره برای آن لازم است. اما اگر قبلا با سیستمهای ۲: و ۳:۱ آشنا باشید ایجاد سیستمهای ۶:۱ مرکب آسان است.

سیستم ۶:۱ ساده

سیستم ۶:۱ تعداد زیادی قرقره دارد، اما این شکل زیر که ابزار آموزشی هست ارزشمند است.

یادتان باشد در سیستمهای “زوج” (مثل ۲:۱، ۴:۱، ۶:۱، …) همانطور که در این سیستم ۶:۱ هم نشان داده شده انتهای طناب به کارگاه متصل میشود.

سیستم ۶:۱ مرکب

همانطور که در تعریف گفتیم سیستمهای مرکب یک سیستم ساده دارند که به یک سیستم ساده دیگر متصل شده است. در این سیستم ۶:۱ هم یک سیستم ۲:۱ (طناب خاکستری) را به یک سیستم ۱:۳ (طناب نارنجی) متصل کرده ایم.

وقتی سیستمها مثل این روی هم سوار میشوند مزیت مکانیک را با ضرب کردن محاسبه میکنید. برای مثال یک سیستم ۲:۱ که با یک سیستم ۳:۱ ترکیب شده یک سیستم ۶:۱ است.

 

میتوانید با متصل کردن یک سیستم ۳:۱ (طناب نارنجی) به یک سیستم ۲:۱ هم یک سیستم ۶:۱ مرکب درست کنید.

همانند سیستم ۴:۱ و ۶:۱ سیستم ۹:۱ را هم میتوان بصورت ساده و یا مرکب درست کرد. سیستمهای ۹:۱ ساده کاملا غیرکاربردی هستند. نیازی به گفتن نیست. اگر قبلا با روش ایجاد سیستم ۳:۱ آشنا باشید درست کردن  سیستمهای ۹:۱ مرکب مثل آب خوردن است.

سیستم ۹:۱ ساده

سیستم نشان داده شده در اینجا فقط ارزش آموزشی دارد؛ در خانه امتحانش نکنید!

سیستم ۹:۱ مرکب

بر اساس تعریف سیستمهای مرکب یک سیستم ساده دارند که به سیستم ساده دیگری متصل شده است. در این مورد ما یک سیستم ۳:۱ را روی یک سیستم ۳:۱ سوار کرده ایم.

هر چند این سیستم یک سیستم مرکب است اما میتوانید ببیندی که برای ایجاد آن از یک طناب استفاده شده (ما رنگ طناب را از جایی که دو تا سیستم ۳:۱ به هم رسیده اند از زرد به نارنجی تغییر داده ایم).

توجه کنید که پروسیک کنترل حرکت روی طنابی است که از بار می آید نه روی کارگاه بالایی.

ایجاد یک سیستم ۹:۱ روی کارگاه های جدا از هم که اینجا هم نشان ده ایم نیاز به یک فضای نسبتاً بزرگتری برای ایجاد سیستم دارد، اما تجسم دو سیستم ۳:۱ خیلی آسانتر است و رست کردن سیستمها هم آسانتر است.

ایجاد سیستم ۹:۱ از یک سیستم ۵:۱

همانطور که در این شکل نشان داده ایم میتوانید با جابجا کردن چند سانتیمتری یکی قرقره یک ۵:۱ ساده را به سادگی به یک سیستم ۹:۱ مرکب تبدیل کنید (مثلا قرقره قرمز را از پائین  قرقره طلایی رنگ به بالای آن منتقل کنید).

 


[۱] https://roperescuetraining.com/physics_cod.php

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

5 × 1 =