شکست طناب

0
3360

معمولا در صعود یک طول طناب برای پیدا کردن گیره ها و شکاف های مناسب مجبوریم به چپ و راست ‏حرکت کنیم و ابزار حمایتی را در سمت های مختلف نصب کنیم . ماحصل این کار عدم هم راستایی ابزار و ‏کارابین ها با یکدیگر و پیش آمدن حالتی می شود که سنگنوردان به آن شکست طناب می گویند. ‏سنگنوردان خاطرات زیادی از حالت هایی دارند که حین صعود نه تنها مجبور به گیره گرفتن هستند بلکه ‏طناب را نیز مجبورند با دست خود بالا بکشند و با فریاد از حمایتچی خود درخواست طناب می کنند و جواب ‏می شوند :‏
طناب آزاده
اما طناب حرکت نمی کند.!
‏ برای پرهیز از این شکست در مسیرهای بلند و جاهایی که مجبور به ابزار گذاری هستید از تسمه ها و ‏کو ئیکدرا های بلند بهره بگیرید. ‏
هیچوقت ابزار را تنها با یک کارابین به طناب اصلی متصل نکنید. و همیشه بعد از انداختن طناب به داخل ‏کو ئیکدرا از روانی حرکت آن مطمئن شوید.‏
خطر دیگر شکست طناب احتمال در آمدن ابزار حمایت میانی بخصوص کیل ها و حتی فرندها در هنگام ‏سقوط است . پس شکست طناب را جدی بگیریم.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

7 + 1 =