ایجاد دیویشن انسانی در دره نوردی

0
2509
در بعضی از مکانها که ممکن است طناب در هنگام فرود بر روی یک لبه دچار سایش شود و باعث آسیب دیدن طناب و یا حادثه بشود یکی از روشهای ایجاد دویشن این است که با استفاده از شخص و خودحمایت این کار را انجام داد، در این روش شخصی در یک محل که به لحاظ امنیت بسیار مناسب باشد می ایستد و خودحمایت بلند یا کوتاه خود را بر روی طناب باردار نصب کرده و با استفاده از وزن خود طناب را از محل سایش دور میکند، به این شیوه می توان از سایش و آسیب به طناب جلوگیری کرد
نکته مهم
شخصی که این عمل را انجام میدهند باید از نظر ایمنی در بهترین نقطه باشد و با استفاده از خودحمایت دوم خود را به یک نقطه مطمئن متصل کند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

16 − 13 =