جمع کردن تراورس بازیابی شونده در دره نوردی

0
2665
جمع کردن تراورس بازیابی شونده در دره نوردی که توسط نفر آخر انجام میشود مستلزم داشتن توان فنی و دانش است که معمولا یکی از قویترین افراد تیم آنرا انجام می دهد در این سیستم در ابتدا شخص خودحمایت کوتاه را در دو رشته طناب فیکس کرده و خودحمایت بلند را در تک رشته فیکس میکند و به سمت کارگاه اصلی حرکت میکند بعد از رسیدن به اولین میانی با استفاده از پارکاب که در حلقه فرود میگذارد بار را از روی طنابها برداشته و اقدام به برداشتن کارابین میانی می کند و در ادامه مسیر بدون اینکه خودحمایت ها را از طناب ها جدا کرده تمامی میانی ها را به همین روش جدا میکند و به کارگاه اصلی میرسد سپس سر طناب اصلی را از سمتی که به کارگاه فیکس شده آزاد میکند و گره ها را باز میکند و سر دیگر طناب که در داخل کیسه طناب است را کشیده و طناب تراورس را آزاد میکند.
با ما همراه باشید با دیگر ویدئو های آموزشی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

دو × 4 =