ایجاد تراورس بازیابی شونده به روش حمایتی

0
2043
یکی از روشهای ایجاد تراورسهای بازیابی شونده در مکانهایی که نیاز به صعود عرضی به صورت دست به سنگ دارد این است که شخصی بعنوان فرد حمایت چی آماده شده و شخص صعود کننده را حمایت می کند در این روش بهتر است از افراد با تجربه تیم استفاده شود

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

3 × 4 =