ایجاد تراورس بازیابی شونده با روش سلف بیلی در دره نوردی

0
2845
>
برای گذر از معبرهای خطرناک که بصورت عرضی در دره ها وجود دارد معمولا از طناب ریزی به صورت ترارس استفاده می شود اما نکته مهم در این طناب ریزی جمع کردن طناب است بصورتی که هیچ ابزاری را در مسیر به جا نگذاریم در این روش که معمولا توسط یکی از افراد قوی و توانمند تیم انجام می شود ابتدا سر طناب از داخل حلقه مستر بولت کارگاه ابتدای مسیر عبور داده شده و به شخص متصل می شود و ادامه طناب که در داخل کیسه طناب وجود دارد داخل ابزار فرود گذاشته شده و شخص شروع به فرود رفتن بصورت عرضی میکند و بعد از رسیدن به اولین میانی با استفاده از یک کارابین پیچ که در داخل میانی می گذارد دو طناب که از آن فرود آمده است به داخل کارابین می اندازد، و سپس حرکت به سمت میانی های بعدی … شخص فرود رونده در طول مسیر در تمامی میانی ها یک کارابین پیچ کار گذاشته و طناب را از داخل آن عبور می دهد تا به کارگاه برسد و پس از رسیدن به کارگاه فرود ابتدا خودحمایت خود را نصب کرده و سپس سر طناب که با یک گره به هارنس متصل بوده را به کارگاه نصب می کند و سپس ابزار فرود را آزاد کرده و طناب را تا جایی که امکان دارد کشیده تا طناب تراورس فیکس شود و سپس با استفاده از یک کارابین پیچ دیگر و نصب گره مانتر میول و یا مستورف طناب تراورس را فیکس کرده و سپس نسبت به ایجاد کارگاه مورد نظر اقدام می کند..

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

2 + 12 =