فروشگاه تجهیزات کوه نوردی

برنامه اجرا شده فني باشگاه كوهنوردي پويا

0
2038

گزارش برنامه جمعه ١٠ شهريور باشگاه كوهنودي پويا
صعود طول اول داودي،صعود شكاف زاهدي
تمرين و تكرار مطالب كارگاههاي ديناميك و استاتيك و برخورد با موقعيت هاي مكاني و رواني مختلف تكرار برروي مطالب طناب دادن به نفر دوم كه براي صعود بقيه مسير به مشكل خورده ،كمك به نفر دوم از طرف نفر سر طناب كه در حال حمايت نفر است براي عبور از قسمتهايي كه در صعود ان به مشكل خورده
صعود مسير داودي با سه كرده دو نفره كه كرده اول موفق به صعود كامل مسير شد و كرده دوم و سوم با تلاش براي صعود طول دوم 😑 ولي موفق به صعود طول دوم نشديم برروي كارگاه اول فرود امديم
در صعود مسير زاهدي در انتهاي كارگاه دوم به تاريكي خورديم خوشبختانه نفر ته طناب با تدبير كامل دو هدلايت به همراه داشت😊كه متاسفانه يكي در مسير شكست و از رده خارج شد☹️و طول بعدي را در ابتداري تاريكي صعود كرديم بعد از زدن كارگاه اخر و صعود نفر ته طناب به دليل كم بود هدلايت باز هم به مشكل خورديم در كراكس مسير يه كوييك روي مسير ماند بعد مجبور به رفتن به پايين در حماييت نفر شديم تا با نور مناسب و از بالا بدون رفتن در كراكس كه به مشكل بخوريم كوييك را برداريم بعد رسيدن به كارگاه و رفتن به سمت بالاي مسير گربه رو براي فرود باز هم به دليل فقط وجود يك هدلامپ تصميم به اين شد كه نفر سرطناب نور را با خود ببرد كه به شدت مسير تراورس را براي نفر دوم سخت كرد چون در موقعيتي كه بوديم حتي نور مهتاب هم نميافتاد بعد از رسيدن به كارگاه فرود زدن كارگاه فرود و فرود يكي از نفرات وبعد نفر دوم با سه مرحله فرود به كف رسيد
نكته همراه داشتن لوازم شخصي و دقت به زمان استارت روي مسير اگر زمان استارت مسير ميديدم كه هوا رو به تاريكيه و صعود نميكرديم به مشكلاتي كه در مسير خورديم نميخورديم اگر هر دو نفر دقت به اين داشتن كه نور كافي بايد همراهشون باشه اون نور زاپاسي كه نفر ته طناب همراه داشت نميشد اصلي و حداقل در زمان لزوم به نور زاپاس دونفر نور ميداشتن
خدا رو شكر حفظ ارامش دو نفر و همكاري موجود بين دو نفر از استرس و تنش موجود كم كرد

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

10 + سیزده =