برنامه اجرا شده فنی باشگاه کوهنوردی پویا

0
3356

گزارش برنامه جمعه ١٠ شهریور باشگاه کوهنودی پویا
صعود طول اول داودی،صعود شکاف زاهدی
تمرین و تکرار مطالب کارگاههای دینامیک و استاتیک و برخورد با موقعیت های مکانی و روانی مختلف تکرار برروی مطالب طناب دادن به نفر دوم که برای صعود بقیه مسیر به مشکل خورده ،کمک به نفر دوم از طرف نفر سر طناب که در حال حمایت نفر است برای عبور از قسمتهایی که در صعود ان به مشکل خورده
صعود مسیر داودی با سه کرده دو نفره که کرده اول موفق به صعود کامل مسیر شد و کرده دوم و سوم با تلاش برای صعود طول دوم 😑 ولی موفق به صعود طول دوم نشدیم برروی کارگاه اول فرود امدیم
در صعود مسیر زاهدی در انتهای کارگاه دوم به تاریکی خوردیم خوشبختانه نفر ته طناب با تدبیر کامل دو هدلایت به همراه داشت😊که متاسفانه یکی در مسیر شکست و از رده خارج شد☹️و طول بعدی را در ابتداری تاریکی صعود کردیم بعد از زدن کارگاه اخر و صعود نفر ته طناب به دلیل کم بود هدلایت باز هم به مشکل خوردیم در کراکس مسیر یه کوییک روی مسیر ماند بعد مجبور به رفتن به پایین در حماییت نفر شدیم تا با نور مناسب و از بالا بدون رفتن در کراکس که به مشکل بخوریم کوییک را برداریم بعد رسیدن به کارگاه و رفتن به سمت بالای مسیر گربه رو برای فرود باز هم به دلیل فقط وجود یک هدلامپ تصمیم به این شد که نفر سرطناب نور را با خود ببرد که به شدت مسیر تراورس را برای نفر دوم سخت کرد چون در موقعیتی که بودیم حتی نور مهتاب هم نمیافتاد بعد از رسیدن به کارگاه فرود زدن کارگاه فرود و فرود یکی از نفرات وبعد نفر دوم با سه مرحله فرود به کف رسید
نکته همراه داشتن لوازم شخصی و دقت به زمان استارت روی مسیر اگر زمان استارت مسیر میدیدم که هوا رو به تاریکیه و صعود نمیکردیم به مشکلاتی که در مسیر خوردیم نمیخوردیم اگر هر دو نفر دقت به این داشتن که نور کافی باید همراهشون باشه اون نور زاپاسی که نفر ته طناب همراه داشت نمیشد اصلی و حداقل در زمان لزوم به نور زاپاس دونفر نور میداشتن
خدا رو شکر حفظ ارامش دو نفر و همکاری موجود بین دو نفر از استرس و تنش موجود کم کرد

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

3 × 2 =