فروشگاه تجهیزات کوه نوردی

انواع آبشار ها – دره نوردی (مقدماتی)

0
1369

در مواجهه با پدیده های طبیعی ، داشتن شناخت کافی از آن ها می تواند کمک شایانی به کاهش ریسک و بروز حوادث نماید.

آبشار یک پدیده زمین شناسی است که درآن آب یک رودخانه از بلندی با سرعت به پایین دره یا دامنه می ریزد.

نحوه تشکیل آبشارها:

رودهای بزرگ از روی سنگ های محتلفی می گذرند. بعضی سنگ ها سخت ترند و به آسانی فرسایش نمی یابند. هنگامی که رود از بستری متشکل از سنگ های سخت وارد قسمتی شود که سنگ ها نرم ترند، احتمال دارد در محل برخورد این دو نوع سنگ آبشار تشکیل شود.

انواع آبشارها :

 • آبشار شیرجه ای Plunge: بدون تماس با سطح دره به صورت عمودی فرو می ریزد.آبشارهای شیرجه ای 235x300 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 • آبشار دم اسبی Horsetail:آبشارهای جوانی هستند که بر روی یک شیب تند جاری می شوند.آبشارهای دم اسبی 300x266 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 • آبشار غول آسا Catract: مانند آبشار نیاگارا
 • آبشار پهن رود Block:به آبشار مستطیلی نیز معروف است و هموما عرض آن از ارتفاع آن بیشتر است. در ضمن سطح زیرین آن یک صخره عمودی است.آبشارهای پهن رود 300x199 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 • آبشار چند صخره ای Cascade : بیشتر مواقع بر روی شیب های خفته جاری هستند.آبشارهای چند صخره ای انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 •  آبشار چند مرحله ای Multisteps : به آبشار نردبانی نیز معروف است. شامل چندین آبشار هم اندازه ، پشت سر هم که هر کدام حوزچه مجزایی دارند.آبشارهای چند مرحله ای انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 • آبشار چند جریانی Segmented : آبشار فوق به دو یا چند شاخه موازی تقسیم می شود . دلیل اصلی انشعاب سنگ های برآمده از کف رودخانه ها است.آبشارهای چند جریانی 300x168 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 •  آبشار تنگراه Punchbowl : جریان آب به درون کانال تنگ معلقی هدایت میشود و حوزچه آن مثل کاسه دهانه پهن است.آبشارهای تنگ راه 300x175 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 •  آبشار های بادبزنی Fan : شبیه آبشار دم اسبی است اما شکل آنها از بالا به پایی شبیه یک بادبزن است.آبشارهای بادبزنی 300x180 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 •  آبشار های ناودانی Chute:جریان آب زیاد به درون یک کانال باریک رانده شده و باعث خروج شدید و پرفشار آب شده است.آبشارهای ناودانی 225x300 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 • آبشار سرسره ای Slides : بر روی سطحی با شیب کم و سرسره های آبی زیبایی بوجود آورده.آبشارهای سُرسُره ای 300x225 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)
 •  آبشارهای روبانی Ribbon :آبشار هایی موقت اند و دارای جریانی باریک اندکه از مسیر عمودی طولانی فرو می ریزند.آبشارهای روبانی 300x205 انواع آبشار ها  دره نوردی (مقدماتی)

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید