فروشگاه تجهیزات کوه نوردی

آموزش گره هشت وسط طناب in line knot

0
22
در جاهایی که می خواهید در یک شیب خفته با استفاده از دست به طناب پایین بروید یکی از بهترین روشها این است که بر روی طناب چند گره هشت وسط طناب ایجاد کنید .. و همچنین کاربردهای دیگری نیز دارد که از جمله نفر وسط طناب می تواند باشد
یکی از بهترین گره ها برای استفاده از خود حمایت برای وسط طناب نیز این گره است هر چند که گره پروانه بعنوان یکی از پر کاربردترین گره ها در این زمینه استفاده می شود اما استفاده از این گره نیز می تواند کمک کننده باشد

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید